Dobro je biti upoznat s pravilima!

Ovdje možeš saznati sve o autorskim pravima te intelektualnom vlasništvu vezanom za tvoje
glazbene i video uratke objavljene na duduba.ba

Autorska prava

Autorsko pravo je pravo koje uživaju stvaratelji (autori) književnih, znanstvenih i umjetničkih djela (autorska djela), a koje im daje isključivo pravo korištenja ili odobravanja drugima korištenja svog djela, a uključuje i sustav zaštite tih prava.

Autoru pripada autorsko pravo na njegovu autorskom djelu činom samog ostvarenja djela i, za razliku od većine drugih oblika intelektualnog vlasništva, ne podliježe nikakvom administrativnom ili registracijskom postupku. Njime se ne štiti ideja nego djelo koje je izražaj ideje ljudskog uma, bez obzira na vrstu ili kvalitetu izražaja.

Autorskom pravu srodna prava odnose se na prava i sustav pravne zaštite umjetničkog izražaja, te zaštite organizacijskih, poslovnih i financijskih ulaganja u izvođenje, proizvodnju, distribuciju i radiodifuziju autorskih djela, a obuhvaćaju:

  • prava umjetnika izvođača na njihovim izvedbama;
  • prava proizvođača fonograma na njihovim fonogramima;
  • prava filmskih producenata (proizvođača videograma) na njihovim videogramima;
  • prava organizacija za radiodifuziju na njihovim emitiranjima;
  • prava nakladnika na njihovim izdanjima;
  • prava proizvođača baza podataka na njihovim bazama podataka.


Sadržaj autorskog prava

Autorsko pravo sadrži:

  • moralna prava autora – štite osobne i duhovne veze autora s njegovim djelom,
  • imovinska prava autora – štite imovinske interese autora u pogledu korištenja njegovih djela,
  • druga prava autora – štite ostale interese autora u pogledu njegovog djela.

Autorsko pravo ne štiti ideje, znanstvena otkrića, postupke, metode rada i matematičke koncepte, službene tekstove iz područja zakonodavstva, uprave i sudstva (npr. pravne propise, upravne akte, sudske presude), kao i njihove zbirke koje su objavljene radi službenog informiranja javnosti (službena glasila, kao što su Narodne novine u Hrvatskoj), dnevne novosti i druge vijesti koje imaju karakter obične medijske informacije.

Trajanje autorskog prava

Autorsko pravo traje za života autora i sedamdeset godina nakon njegove smrti, bez obzira kada je autorsko djelo zakonito objavljeno.

Autorsko pravo na anonimnom autorskom djelu te objavljeno pod pseudonimom traje sedamdeset godina od zakonite objave tog djela.

Prestankom autorskog prava, autorsko djelo postaje javno dobro, te se može slobodno koristiti uz obvezu priznanja autorstva, poštivanja autorskog djela te časti ili ugleda autora.

Videozapisi

Svi video zapisi koji se uploadaju na Dubaja.ba postaju vlasništvo Dubaja.ba i njihovih administratora te zadržavaju pravo objavljivati video zapise na raznim društvenim mrežama i drugim medijima, editirati ih te se služiti njima u komercionalne svrhe.

Videozapisi

Svi video zapisi koji se uploadaju na Dubaja.ba postaju vlasništvo Dubaja.ba i njihovih administratora te zadržavaju pravo objavljivati video zapise na raznim društvenim mrežama i drugim medijima, editirati ih te se služiti njima u komercionalne svrhe.